Decoracions i murals a concurs - Administracions

Al llarg de la trajectòria artística gasicpainter a apostat per a presentar-se mitjançant projectes artístics en diferents concursos amb propostes per a les administracions públiques i organitzacions vàries. Algunes d'aquestes propostes han esdevingut guanyadores o sel·leccionades i s'han dut a terme. Aquí es mostren alguns d'aquests projectes.
 
 
A lo largo de la trayectoria artística gasicpainter a apostado para presentarse mediante proyectos artísticos en diferentes concursos con propuestas para las administraciones públicas y organizaciones varias. Algunas de estas propuestas han acontecido ganadoras o seleccionadas y se han llevado a cabo. Aquí se muestran algunos de estos proyectos.